Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
< Despacho
Despacho: Offer met vuur. Gebeden, vereiniging, los laten...
Inwijding Munay-ki
Inwijding Munay-ki

De Nieuwe tijd is begonnen...
.. en wel NU......Munay-ki


2012 was het jaar van de aflopende kalenders van de Maya's. Er waren nogal wat mensen die zich daar zorgen over maakte, maar zoals bij alles wat afloopt komt er ook weer een nieuw, spiritueel veel interessanter, begin. Dus voor veel mensen was het gewoon een jaar als elk ander.

De Maya's wisten al sinds het begin van hun jaartelling dat het einde van een belangrijk tijdperk kwam en dat er daarmee een nieuwe ontwikkelingsfase voor de mensheid aanbrak. Deze oude kalenders zijn overigens vergelijkbaar met die van vele andere culturen, zoals de Inca's, de Egyptenaren en de Hindoes.

De berekeningen van de Maya's bestrijken nog veel meer cycli, zoals 5.200 jaar, 26.000 jaar, 52.000 jaar en 104.000 jaar, zelfs tot 64.000.000 jaar. Elk van deze cycli hebben bepaalde energetische kwaliteiten in het ontwikkelingsproces van de mens als geheel. 2012 betekent, dan ook, het einde van een periode van materialisme en de ongelijke verdeling. Een tijdperk waar het draaide om materie (bezit en ego). Het was het hoogtepunt van dualiteit en het afgesplitst zijn van de eenheid, waardoor oorlog, machtsmisbruik en uitbuiting tussen mensen en volkeren over de hele wereld verspreid werden. Deze splitsing heerst er ook tussen de mensen, de natuur, moeder aarde en het universum.

De gevolgen hiervan zijn wel bekend: uitputting, vervuiling van alles wat ons in leven houdt: lucht, water en vruchtbare bodem, maar vooral ook de uitputting en vervuiling van de mens zelf !!!

Door die verstoring volgen de ernstige ziektes, maar ook de natuurrampen elkaar in sneltreinvaart op en worden steeds heviger. Je hoeft maar dagelijks naar de TV te kijken, om te constateren dat ziektes, oorlog, moord en rampen aan de orde van de dag zijn. Dit zijn ook tekenen die al in de Bijbel beschreven werden.

Deze zwarte periode neemt zijn eind na 2012. Het einde houdt natuurlijk ook de belofte in van een nieuw begin, een nieuw Licht zal er gaan schijnen in de mensen.

De Quero's, afstammelingen van de Inca's, zijn met deze cycli van bewustzijnsontwikkeling bekend. De Quero's ervaren dit als het begin van een nieuwe dag. De donkere nacht wordt verdreven door een nieuw stralend Licht en de belofte aan een warme en liefdevolle dag. Deze energie, deze nieuwe Lichtende Kracht, het "LiefdesLicht", helpt de mensen deze fase goed te starten en hen naar een hoger niveau van bewustzijn te tillen.

Hier liggen onze grote, nieuwe kansen en mogelijkheden. We dienen dan wel zelf de keuzes maken. We kunnen kiezen voor de Liefde: Munay-ki = wilskrachtige Liefde. De Quero's hebben deze schat aan van multidimensionale kennis bewaard tot de tijd rijp was om ze te kunnen delen met iedereen. Nu is de tijd aangebroken ook voor ons om deze kennis aan jullie door te geven.

Deze nieuwe Gouden Tijd in de menselijke ontwikkeling is aangebroken. De ontwikkeling van onze soort maakt nu een kwantuumsprong Van Homo Sapiëns naar Homo Luminus: de Verlichte Mens.

Deze tijd dwingt ons samen te gaan werken, om samen te kiezen voor de Liefde en onze beperkende angsten en ziektes achter ons te laten. Zo zal ook een nieuwe beschaving vorm krijgen.

Kwantumwetenschappers hebben op dit gebied al veel onderzoek verricht. Hieruit bleek dat wij door de Liefde onze blik op onze wereld kunnen veranderen en daardoor een nieuw wereld kunnen (her)scheppen. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat ons hart een magnetische straling heeft die zo'n 5000 keer sterker is dan het veld dat de hersenen uitstralen. Daar ligt onze echte Kracht: intenties en gevoelens die vanuit het hart worden gevoeld hebben het grootste scheppende effect. Visualiseer ze en je zult zien ze komen ook uit voor jou.

Munay-ki biedt hiertoe een aantal initiaties om dit proces op een goede manier aan te gaan en te verwezenlijken: om je op weg te helpen te kiezen voor de Liefde en jouw mogelijkheden om een gelukkig leven te scheppen, in éénheid en in vrede met alles en iedereen.

Datums en inschrijving voor de workshop vind je door hier te klikken

Wij raden jou ook aan om altijd eerst onze (gratis) Persoonlijkheidstest te doen. Verder kunnen er, in overleg, nog andere testen worden gedaan op basis waarvan wij indien gewenst een Ontwikkelplan, samen met jou, kunnen maken.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk.............Jouw Genot.........

Inca Kruis
De chakana of het Inca kruis: is een kosmisch symbool van de Incas voor transformatie en wedergeboorte; in de kleuren van de regenboog en de chakra's.
Machu Pichu
Machu Pichu de ruïnes van de Inca Stad in Peru
Slang
De Slang energie in het zuiden
Jaguar
De Jaguar energie in het westen
Colibri
De kolibri energie in het noorden
Adelaar
De Adelaar energie in het oosten
Huascar Inca
De Huascar: De Inca poortwachter van de onderwereld
Quetzalcoatl
De Quetzalcoatl: De poortwachter van de middenwereld
graancirkel pchakuti maya God
De Pachakuti: De Inca poortwachter van de bovenwereld
Web Design
* Online